Andra produkter

2c8 Apps

2c8 Apps förmedlar processflöden, organisationsscheman och andra modeller på ett lättillgängligt sätt. Användaren kan följa länkar vidare till dokument och andra system, samt definiera externa dokument som ligger i MetaShare. 2c8 Apps skapar samsyn i organisationen, ökar transparensen och möjliggör effektiva arbetssätt och processer.

Kontakta oss


AvePoint Cloud Backup

AvePoint Cloud Backup är en komplett säkerhetskopieringslösning för Microsoft 365. Med automatiserade säkerhetskopieringar och detaljerade återställningsfunktioner skyddar lösningen allt innehåll i Microsoft 365 oavsett var det ligger (Exchange Online, SharePoint Online, Project Online, OneDrive för företag, i grupper och allmänna mappar).

Ways erbjuder strategisk rådgivning och tekniskt konsultstöd för maximal effekt av Microsoft 365.

Kontakta oss