Andra produkter

Valo Intranet

Valo Intranet är en paketerad intranätslösning som skapar grunden för en digital arbetsplats i Office 365 baserat på SharePoint. Lösningen möjliggör ett modernt och användarvänligt intranät med stor flexibilitet och goda  möjligheter till grafisk anpassning i linje med ditt varumärke.

Valo gör det enkelt att komma igång, lösningen är dessutom mycket användarvänlig för såväl medarbetare som redaktörer. Det responsiva gränssnittet gör att Valo fungerar väl för både skärmar och mobila enheter.

Kontakta oss


2c8 Apps

2c8 Apps förmedlar processflöden, organisationsscheman och andra modeller på ett lättillgängligt sätt. Användaren kan följa länkar vidare till dokument och andra system, samt definiera externa dokument som ligger i MetaShare. 2c8 Apps skapar samsyn i organisationen, ökar transparensen och möjliggör effektiva arbetssätt och processer.

Kontakta oss


AvePoint Cloud Backup

AvePoint Cloud Backup är en komplett säkerhetskopieringslösning för Office 365. Med automatiserade säkerhetskopieringar och detaljerade återställningsfunktioner skyddar lösningen allt innehåll i Office 365 oavsett var det ligger (Office 365 Exchange Online, SharePoint Online, Project Online, OneDrive för företag, i grupper och allmänna mappar).

Ways erbjuder strategisk rådgivning och tekniskt konsultstöd för maximal effekt av Office 365.

Kontakta oss