Få kontroll över dina dokument i Teams

Microsoft Teams är en integrerad kommunikations- och samarbetsplattform i Office 365. Teams är den Microsoft-applikation som haft snabbast marknadstillväxt. Microsoft gör stora investeringar i applikationen och kallar den ”The hub for teamwork in Office 365”.

Komplettera Microsoft Teams med MetaShare för en bättre dokumenthantering

Eftersom Teams är navet för lagarbete i Office 365 tjänar man som användare på att ha tillgång till alla applikationer man behöver för att arbeta effektivt i ett team. Applikationen MetaShare gör att du kommer runt begränsningarna gällande dokumenthantering i Teams med fördelar som förbättrad sökbarhet och ökad möjlighet att följa lagliga föreskrifter. MetaShare innebär även att du kan kontrollera dokument genom deras livscykel och få en sammanhängande informationsstruktur.

Ta del av innehållet i artikeln genom att fylla i formuläret.