De 3 största drivkrafterna för dokumenthantering

Drivkrafter för dokumenthantering

Jag arbetar just nu med en advokatbyrå, och en stor revisionsfirma. Målet är att få dem att arbeta smartare med dokument/ärenden för sina kunder, som de kallar för klienter. Uppdragen kallar de för ärenden. Varför gör nu dessa stora upptagna organisationer sådana ansträngningar i tid och pengar? Det är för att de inser att det inte är effektivt att arbeta på det sätt som de arbetar på idag. En del ligger kvar med sina dokument i gamla filstrukturer och en del kör visserligen kompetenta dokumenthanteringssystem, men utnyttjar dem inte fullt ut.

De tre största drivkrafterna

Våra kunders tre största drivkrafter för att införa/förbättra dokumenthantering brukar vara

  1. Spara pengar
  2. Spara arbetstid (både absolut sett men även kalendermässigt)
  3. Minska de juridiska och affärsmässiga riskerna

Sekundära drivkrafter är att få en nöjdare personal och kunna få ett rykte inom sin kår som en modern, nytänkande och attraktiv arbetsgivare.

Så här gör man

Hur går det till?

  • Först tar vi tillsammans reda på nuläget och vilka de största problemen och vinstpotentialerna är. Detta är en fas som både försöker att skatta omfånget på arbetet/projektet men även djupt analyserar kravbilden. Varför skall vi göra detta? Vad leder det till? Kan vi räkna hem det? Hur måste vi märka upp dokument/ärenden för att hitta dem igen? Hur vet vi vilken version som gått till kund etc. Detta kallas för en förstudie.
  • Sedan byggs lösningen eller om man redan har en lösning att bygga vidare på så tas förbättringarna fram. Detta kallas design och utveckling
  • Efter det är det dags för verifiering, justering, utbildning och att se till att alla börjar att arbeta på det nya sättet. Detta kallas test och utrullning.

Området kallas dokumenthantering och oftast fokuserar vi främst på att effektivisera hanteringen av dokument, men vi bygger även mer heltäckande lösningar av karaktären ”fullständig ärendeinformation” där en advokat på samma sida kommer åt all information relaterad till ärendet/projektet såsom rapporterad tid, budget, detaljerad klientinformation med mera.

Det krävs förändringsarbete för att nå målet

Målet med allt detta arbete är ju att ändra arbetssättet när man arbetar med dokument till att bli smartare och effektivare. Det kräver förändringsarbete. En av de viktigare sakerna att genomföra är ett uttalat arbetssätt inom organisationen: så här arbetar vi på företaget!

Ladda ner dokumentet: Det du behöver veta om dokumenthantering