Filservern, räcker den för dokumenthantering? 4 otäcka sanningar

Nej, filservern klarar inte helt att hantera en organisations alla dokument.

Informationsmängden i samhället ökar konstant och självklart också antalet dokument som sparas på en filserver. En filserver är ofta överbelastad och det blir svår att hitta dokument där. Få personer hittar ens bland sina egna dokument bland olika mappar som man skapat över tid. Olika mappar skapas och till slut så kommer man inte ihåg själv i vilken mapp man sparade dokumentet. Detta blir förvirrat och till slut så finns samma dokument sparat på flera ställen t.o.m. på den egna datorn där bara jag själv har arbetat. Tänk då hur det blir med företagets gemensamma filserver. På den gemensamma filservern (G:) ska alla medarbetare spara och hitta sina dokument. Detta leder med största sannolikhet till förvirring och ineffektivitet.

En filservers risker

Risken med en filserver är att:

  • det finns många dubbletter av samma dokument
  • medarbetare tror sig arbeta med samma dokument fast det egentligen är olika dokument – vilket dokument är rätt och senaste version?
  • dokument försvinner när någon slutar eller om man råkar radera ett dokument
  • det är svårt att hitta dokument då det inte alltid är en logisk mappstruktur eller konsekvent namngivning

Går det att komma tillrätta med filservern?

Mitt svar är nej, det går inte eller är näst intill omöjligt. Ska man lyckas krävs det att alla i bolaget tänker lika och älskar strukturer. Min erfarenhet är att alla inte klarar av detta, utan man skapar sina egna vägar, och egna strukturer hur man sparar dokument. Resultatet är att det leder till kvalitetsbrist, ökad arbetstid och därmed en ökad kostnad.

Man når inte hela vägen med dokumenthantering på en filserver, användandet på av filservern blir krångligt. Jag förespråkar enkelhet. Dokument skall vara enkelt att hitta, skapa och uppdatera oavsett hur många man är i ett företag.

Mitt råd är använda ett modernt dokumenthanteringssystem, som har alla de funktioner som underlättar att spara, söka, filtrera och att tillsammans med andra arbeta med dokument. http://en.wikipedia.org/wiki/Document_management_system

Har ska du tänka för att ta dig från G:, eventuellt migrera innehållet och på sikt stänga ner din filserver.

Ladda ner skriften här: Hur tar vi oss från filservern?