Hur får jag med mig ledningen på dokumenthantering

Att lyckas införa ett dokumenthanteringssystem har samma förutsättningar som införandet av vilket annat system som helst som påverkar en hel organisation – det behöver förankras i ledningen.

Utan förankring kommer projektet aldrig att lyckas. Ledningen måste kunna stå bakom ett införande så att alla i organisationen vet att ”det är så här vi skall arbeta med dokument i vår verksamhet”.

Vikten av förankring i ledningen

Detta är oftast inte ett problem för de nyanställda – de finner sig direkt i verksamhetens arbetssätt. Det är snarare alla befintliga medarbetare som måste börja arbeta på ett lite annorlunda sätt. Att arbeta med dokumenthantering är att arbeta smartare, vilket gör att det blir mycket enklare att hitta saker.Självklart skall ledningen ”leva som man lär”, det vill säga de måste också arbeta i dokumenthanteringssystemet.

Får man inte ledningsförankring kan det uppstå komplikationer. Det är ju så att vi människor är i grunden lata, det vill säga vi hittar alltid den för tillfället snabbaste vägen att till exempel spara ett dokument, vilket i de flesta fall alltid är fel. Konkret kan det vara att jag sparar på min dator istället för i ett dokumenthanteringssystem.

Är du intresserad av att läsa om ”Hur får jag med mig ledningen på dokumenthantering” rekommenderar vi att du laddar ner vårt dokument.

Hämta dokumentet: Hur får jag med mig ledningen på att införa dokumenthantering?