Filservern, räcker den för dokumenthantering? 4 otäcka sanningar

Nej, filservern klarar inte helt att hantera en organisations alla dokument. Informationsmängden i samhället ökar konstant och självklart också antalet dokument som sparas på en filserver. En filserver är ofta överbelastad och det blir svår att hitta dokument där. Få personer hittar ens bland sina …

Läs merFilservern, räcker den för dokumenthantering? 4 otäcka sanningar