Det du behöver veta om dokumenthantering

Dokumenthantering är viktigt för många verksamheter och blir allt viktigare. Detta i takt med att olika krav ökar och informationsmängden konstant ökar. Det gäller helt enkelt att ha ordning och reda och minska riskerna att göra fel.

Oavsett dom du tänkt införa ett dokumenthanteringssystem som vår produkt MetaShare, något annat system eller ha kvar kanske er befintliga filserver så finns det ett antal grundläggande kunskaper om dokumenthantering som kan hjälpa dig att skapa förutsättning för dig och din organisation att frambringa en struktur och få ordning på dokumenten.

Vad är egentligen dokumenthantering? Svaret är egentligen – det beror på vem du är och vad du gör och vad du vill uppnå? Men det vill ju ingen höra. Ett annat svar är ”Dokument sparas tillsammans med information om vad som finns i dokumenten så att alla som behöver dem skall kunna hitta dem.”

Ladda ner vår skrift Det du bör veta om dokumenthantering genom att ange dina uppgifter i formuläret. Så är vår förhoppning att detta skulle kunna bringa lite klarhet hur du skall tänka och agera.