Förstudie – varför och vad gör man?

Varför skall man ha ett dokumenthanteringssystem? Syftet varierar från verksamhet till verksamhet. Det är viktigt att förstå vart är ni på väg och varför ni ska dit.

Ska du driva ett internt arbete med att bygga upp en struktur för dokumenthantering är denna skrift en guide som beskriver metoden hur vi har gjort genom åren i de förstudier som brukar genomföra.

Detta dokument ger dig grundbulten att ta reda på, förstå och strukturera.

Ladda ner vår skrift Förstudie – varför och vad gör man genom att ange dina uppgifter i formuläret. Så är vår förhoppning att detta skulle kunna bringa lite klarhet hur du skall tänka och agera.