Hur får jag med mig ledningen på att införa dokumenthantering?

Införandet av ett dokument­hanterings­system behöver förankras i ledningen. Utan den kommer det aldrig att lyckats.

Att arbeta med dokument­hantering innebär att medarbetarna kommer börja arbeta mer homogent och strukturerat. För att lyckas med det krävs det att ledningen står bakom införandet och den som äger dokument­hanteringen.

Vad och vilka omvärlds­faktorer påverkar vår verksamhet?

Detta dokument ger dig insikter om betydelsen att få med sig ledningen i arbetet.

Ladda ner vår skrift Hur får jag med mig ledningen på att införa dokumenthantering genom att ange dina uppgifter i formuläret. Så är vår förhoppning att detta skulle kunna bringa lite klarhet hur du skall tänka och agera.