Informationssäkerhet och GDPR med fokus på dokumenthantering

Den 25 maj 2018 trädde den nya europeiska dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Denna ger medborgarna i EU och EES större kontroll över sina personuppgifter och säkrar att informationen skyddas i hela Europa.

Att uppfylla GDPR:s krav kommer att fungera bäst genom att se över ditt IT-landskap inom ramen för alla GDPR-krav och generellt informationssäkerhet. 

Vid överträdelse finns risken att man åläggs sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner euro eller upp till 4 procent av företagets globala omsättning. Men du kan få utmäkt stöd i GDPR-arbetet med verktyg inom Microsoft Office 365 och smarta lösningar i MetaShare.

Ladda ner vår artikel Informations­säkerhet och GDPR med fokus på dokument­hantering genom att ange dina uppgifter i formuläret. Vår förhoppning är att detta kan ge dig de insikter du behöver kring hur du skall tänka och agera med avseende på GDPR för dokument.