Office 365 – Hur ska man använda OneDrive, Groups, SharePoint och MetaShare

I de flesta företag och organisationer finns det flera olika möjliga alternativ för hur du skall arbeta med och spara ditt arbete. Beroende på vad du jobbar med så finns det olika alternativa applikationer såsom Microsoft OneDrive och Office 365 Groups. Att veta vilken applikation som är bäst för en viss typ av arbete är viktigt, eftersom det kan underlätta ett förbättrat samarbete.

Ladda ner vår skrift Office 365 – Hur ska man använda OneDrive, Groups, SharePoint och MetaShare? genom att ange dina uppgifter i formuläret. Så är vår förhoppning att detta skulle kunna bringa lite klarhet hur du skall tänka och agera.