Skapa struktur med hjälp av metadata

Metadata är ett ord som kan kännas konstigt men egentligen betyder det bara data om data. Så dokumentmetadata betyder alltså data om dokument.

Det jag behöver när jag hanterar dokument är data om dokumenten. Ibland kallar vi metadata lite lättvindigt för letadata, eftersom man använder det för att leta fram dokument.

Detta dokument ger dig insikter om hur du skall tänka metadata.

Ladda ner vår skrift Skapa struktur med hjälp av metadata genom att ange dina uppgifter i formuläret. Så är vår förhoppning att detta skulle kunna bringa lite klarhet hur du skall tänka och agera.