Vad kostar införandet av dokumenthantering?

Vad kostar det? Hur lång tid tar ett projekt? Hur mycket interna resurser måste vara med i arbetet? Vi har haft kunder som väntat år efter år med att införa ett dokumenthanteringssystem – enligt vårt synsätt är det bara att skjuta problemen framför sig.

Detta dokument ger dig insikter i vad det kan kosta i att införa ett dokumenthanteringssystem.

Ladda ner vår skrift Vad kostar införandet av dokument­hantering genom att ange dina uppgifter i formuläret. Så är vår förhoppning att detta skulle kunna bringa lite klarhet hur du skall tänka och agera.