Varför kan vi inte fortsätta att använda en filserver?

Filservern är ett mappsystem som är konstruerat av någon/några i syfte att hitta en logisk struktur. Problemet är att det sällan är helt logiskt. Medarbetare hittar knappt bland sina egna dokument bland olika mappar. Frågan är hur en hel organisation skall kunna hitta eller spara dokument på ett konsekvent sätt.

Om syftet är att skapa ordning och reda, öka tillgänglighet och informationssäkerhet är filservern inte optimal, vi rekommenderar ett dokumenthanteringssystem som stöd i stället.

Ladda ner vår skrift Tio anledningar till varför man inte kan fortsätta att använda en filserver lokalt genom att ange dina uppgifter i formuläret. Så är vår förhoppning att detta skulle kunna bringa lite klarhet hur du skall tänka och agera.