Ways Seminarier

Ways försöker ständigt inspirera våra kunder kring genom att hålla seminarier inom dokumenthantering och Office 365.

Vi presenterar nya koncept, har ett utbyte av erfarenheter och ger er nödvändiga verktyg.

Office365 Metashare

Kommande seminarier

Tidigare seminarier