2020-11-04 Dokument- och arkivhantering

50 min webbinarium

Ways bjuder in dig till ett webbinarium om dokument- och arkivhantering. Organisationer idag hanterar ett stort antal dokument som måste hanteras på ett konsekvent sätt.

I vardagen betyder det att dokument behöver användas av olika grupper, roller och individer, både under arbetets gång och i efterhand. Behovet av att enkelt kunna skapa, hitta, dela, ändra, granska, följa upp och arkivera blir allt viktigare.

Under webbinariet kommer vi gå igenom dokumenthantering och visa exempel på hur man från en dokumenthanteringsplan kan automatisera arkivhanteringen.

Agenda

  • Varför är dokumenthantering viktigt och vad betyder det för en organisation?
  • Principer och vanliga regler för dokumenthantering
  • Automatisera arkivhanteringen baserat på regler i dokumenthanteringsplanen
  • Genomgång av några olika exempel i dokumenthanteringslösningen MetaShare

När: 2020-11-04 kl 08:30

Var: Webbinarium via Microsoft Teams, kalenderinbjudan med länk kommer att skickas till dig.