Dokumenthantering i SharePoint

Ways hjälper er att börja arbeta med dokument­hantering i SharePoint på ett korrekt sätt. Ett alternativ är att ni överväger vår produkt MetaShare för detta ändamål. MetaShare är en färdig­paketerad dokument­hanterings­lösning baserad på SharePoint eller SharePoint Online.

Nästan samtliga av Ways kund­uppdrag innefattar dokument­hantering i någon form. Antingen är ni i behov av en något enklare dokument­hanterings­lösning vilket då brukar vara att använda SharePoint standard, eller att våra kunder köper MetaShare som förenklar dokument­hanteringen både för användaren och administratören och kan användas i många olika sammanhang.

Det är lätt att använda SharePoints dokument­hantering felaktigt, vilket leder till att det blir svårt för användaren att hitta dokument och förstå var dessa finns sparade i SharePoint. Med andra ord kan det bli rörigare än tidigare, trots införande av SharePoint.

När vi konfigurerar SharePoint fokuserar vi på att skapa ett homogent sätt att hantera dina dokument på – oavsett var de lagras i SharePoint. Detta är enligt vår mening extremt viktigt.

Får vi även bistå med att genomföra en förstudie kommer vi att arbeta med informations­strukturer (metadata­taggning), informations­klassning, sökning etc, för att få fram det som behövs för ett lyckat införande av dokument­hantering i SharePoint.

Artiklar om dokumenthantering

Woman Desk Office Working.jpg