Förstudie och kravanalys

Förstudie och kravanalys

Förstudie i samband med våra SharePoint-leveranser

Ways erbjuder en bred bas av SharePoint-baserade informationshanterings- och samarbetslösningar. Vi skräddarsyr SharePoint-lösningar för specifika kund- och verksamhetskrav, men vi arbetar lika mycket med konceptbaserade lösningar där vi drar nytta av tidigare erfarenheter och utgår från en paketering av strukturer, form, flöden och funktionalitet. Läs mer om våra paketerade lösningar.

Nyckeln till att lyckas är att utreda vad som egentligen är viktigt för att få lösningen att användas och skapa verksamhetsnytta. Målet med en förstudie är att kartlägga de krav och behov som ställs och föreslå hur kunden kan gå vidare med dessa. Vi har utarbetat en väl beprövad metod för att modellera, konkretisera och genomföra förstudier. I vår metod har vi en ”verktygslåda” vi kan utnyttja, beroende på vad förstudien syftar till. Vi använder samma metod oavsett om det är ett arbete för att ta fram en dokumenthanteringslösning, arbetsflöden med processtöd eller integration mellan olika system.

Nedan finner du olika områden som en förstudie normalt består av:

  • Målanalys – Att ha rätt mål  – varför skall detta göras?
  • Processanalys – Hur arbetar ni – verksamhets­processerna ligger till grund för konkretisering av olika arbetssätt
  • Intressentanalys och behörighet – Vilka har nytta av detta och ska kunna komma åt dokument?
  • Informationsanalys – Vilken information skall hanteras – Lista termer, metadata, informationsklassning, sökord, dokument­typer, mallar etc
  • Informations­utbytes­analys – Skall lösningen integreras med andra system?
  • Analys av funktionella och icke-funktionella krav

Ladda ner vår artikel

Förstudie – varför och vad gör man?