Införandepaket

MetaShare införandepaket

Att införa dokumenthantering behöver inte vara omfattande. I praktiken går man från en mappstruktur på en filserver till en metadatastruktur i SharePoint. Dokument taggas med metadata istället för att sparas i olika mappar.

MetaShare är klar att användas efter att ha aktiverat MetaShare appen. Metoden för hur man kommer igång med MetaShare och eventuellt migrerar gamla dokument, beror din organisations behov.

Behöver ni hjälp, har vi två olika införandepaket som gör att ni snabbt kan komma igång:

  • Standard – färdig grundstruktur i MetaShare
  • Anpassad – skapa en helt ny struktur

MetaShare utbildningar

Dessa införandepaket kan sedan kompletteras med utbildningar.


Införandepaket – Standard

Färdig grundstruktur i MetaShare

MetaShare aktiveras med en generisk struktur. Vi utgår från den, eventuellt kompletterar med några fler metadata, efter genomförd workshop. När era användare sedan börjar arbeta får de manuellt ladda upp dokumenten från filservern till MetaShare och i samband med det tagga dokumenten med metadata.

Ingår:

  • Aktivering av MetaShare i er Office 365 miljö (förutsätter att vi får tillgång till ett konto med erforderliga rättigheter i er Office 365 miljö)
  • Grundkonfiguration av MetaShare
  • Uppsättning av behörigheter i MetaShare
  • Halvdagsworkshop för förädling av struktur
  • Komplettering med fler metadatafält
  • Superanvändarutbildning

Kostnad: 50 000 kr

Införandepaket – Anpassad

Skapa en helt ny struktur

Ni är inte nöjda med mappstrukturen som ni hade på filservern och behöver nu skapa en ny struktur, fast nu i form av metadata. Våra konsulter hjälper till att ta fram en ny struktur, som vi sedan inför i MetaShare.

Kostnad: Begär en offert