Informationsmodellering

Ways strävar alltid efter att en implementation av en dokumenthanteringslösning skall stödja verksamheten. Informationen en verksamhet hanterar är ofta bestående över tid och är därför bra att märka upp sina dokument med. Vi genomför en informationsanalys innan implementering av en ny lösning. Informationsanalys görs genom att kartlägga vilken information som skall hanteras i ett IT-system för att verksamheten skall stödjas på bästa sätt.

Resultatet kallas för informationsmodell. Den går ut på att identifiera alla relevanta verksamhetsobjekt, definiera respektive objekts egenskaper samt relationerna mellan dem.

När man sedan gör lösningen för dokumenthantering tar man ett rimligt urval av informationen och konfigurerar enkelt MetaShare med denna information.