Informations­säkerhet – GDPR

Metashare Keys.png

EU:s dataskyddsförordning GDPR ställer nya och hårdare krav på alla organisationer som hanterar person­data. Informations­säkerhet och GDPR skapar utmaningar och huvudbry men det ger även nya möjligheter för organisationer.

Har ni kontroll på er information? Säkrar ni att kraven följs och skapar möjlighet till ett framtids­säkert arbets­sätt?

  • Hur säkrar ni att kraven följs och skapar möjlighet till ett framtids­säkert arbets­sätt?
  • Har ni utmaningar med hur ni skall skydda er information på ett säkert sätt i Office 365?
  • Har ni kontroll över vem som har tillgång till vilken information i organisationen?
  • Vet ni hur den informationen är skyddad?
  • Arbetar ni fortfarande i en gammal filserver, och inte vet hur ni skall gå vidare?

Tidigare har Sverige haft ett undantag i behand­lingen av person­uppgifter i ostrukturerat material, det vill säga dokument, webbsidor med mera. Detta undantag försvinner i samband med införandet av GDPR. Det innebär att det krävs en högre grad av ordning och principer för person­relaterat innehåll i dokument. När en medarbetare i en organisation skriver ett dokument som innehåller person­uppgifter eller person­nummer innefattas detta dokument eventuellt av GDPR.

Microsoft Office 365 och dess funktioner för dokument­hantering har stöd för GDPR om man vet hur man använder dem. Med hjälp av Azure Information Protection kan man sätta regelverk för vem som får göra vad med vilken information genom att:

  • sätta policyer för vem som får öppna vilket dokument
  • skapa system­regler för vilka dokument får skickas utanför organisationen etc.
  • sätta Office 365 Classification Labels
  • sätta regelverk för dokument som innehåller personlig information som tex person­nummer, bank­konto­nummer med mera

Det handlar dock inte bara om GDPR, utan om att säkra upp all information i ett företag. Med Microsoft Office 365 och MetaShare ges möjligheten att säkra upp både detta och dess hantering.

Vi på Ways hjälper våra kunder att analysera den ostrukturerade information­smängden, skapa en informations­klassning, finna lämpliga säkerhets­åtgärder.

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer.