Intranät, projektplatser, externa webbplatser i SharePoint

Woman Smartphone Girl Technology.jpg

Projektplatser

Vi bygger olika former av projektplatser som är anpassade till vad de skall användas för – målet är att det skall bli ett dagligt arbets­verktyg för verksamheten. De ska ge en ökad verksamhets­nytta, kunskaps­utbyte och effektivi­sering.

En projekt­plats använder sig i grunden av samma lösning i SharePoint. Det som skiljer dem åt är syftet med vad de skall användas till och vilka som skall använda dem.

Konkret är skillnaden oftast olika webb­delar som tillgodoser olika behov i samarbetet, som till exempel:

  • Sociala funktioner
  • Kalendrar
  • Gantt-scheman
  • Aktivitets­listor
  • Nyhets­listor
  • Dokument­ytor
  • Integration med kopplingar mot andra system
  • etc

Använder ni Microsoft Office 365 finns det en mängd andra funktioner som kan användas i kombination med SharePoint och Teams.

Det som vi sätter stor vikt vid när vi tar fram olika samarbets­lösningar är att ta fram en över­gripande logik för vilka olika typer av samarbets­platser som behövs, vad de ska användas till och hur de hänger ihop. Anledningen till det är att vi inte vill skapa för många olika typer av samarbets­platser i en organisation som används till lite av varje. Risken är att det blir svårare att hitta igen en plats och vad som sparats där. Gör ni detta arbete rätt skapar ni ordning och reda och det finns ett helhets­tänk hur det hänger ihop.

Ways hjälper er att ta fram helheten genom arbetet i en förstudie. Med hjälp av våra informations­arkitekter arbetar vi fram en över­gripande modell över hur det ska hänga ihop, hur lösningen ska användas för att sedan hanteras i SharePoint och Teams.