Microsoft Teams

Kunskapsbank DokumenthanteringKom igång med Teams

Att börja använda Microsoft Teams i organisationen är ett smart drag. Rätt använt sparar det mycket tid och får människor att känna sig mer inkluderade och delaktiga.

Men hur kommer ni egentligen igång och vad behöver ni tänka på för att göra införandet smidigt och på ett så korrekt sätt som möjligt? För ett mindre bolag fungerar det ofta att implementera Teams “out of the box”. Men för större organisationer finns det anledning att göra en mer strukturerad implementering.

Det vi menar med en strukturerad implementering är att ni har tänkt igenom vad ni vill använda Teams till i er organisation. Ni behöver fundera på vilket eller vilka problem som Teams ska lösa innan ni inför det i organisationen.

Är du en av de som har implementerat Teams, eller funderar på att göra det? Vi har hjälpt många organisationer till ett effektivt införande i Teams.