Office-mallar

Många företag har utmaningar med att medarbetare inte använder de senaste framtagna dokumentmallarna. Istället används gamla mallar som inte följer företagets grafiska profil och som troligtvis saknar de senaste redaktionella formuleringarna.

Vi kan bistå med att skapa smarta funktionella Office-mallar och ser till att dessa hanteras i SharePoints dokumenthantering på ett effektivt sätt:

  • Samtliga dokumentmallar får ett enhetligt utseende.
  • Dokumentmallarna lagras i ett mallbibliotek i SharePoint, vilket ger en plats att uppdatera och underhålla samtliga mallar.
  • Vi lägger till metadatafält från SharePoint i dokumentmallarna så att dokumenten dynamiskt presenterar information om dokumentet i:
    • Sidhuvudet eller sidfoten, exempelvis: dokumenttyp, konfidentialitet, dokumentägare, dokumentdatum, version etc.
    • Löpande text, till exempel fält som företag, slutdatum, etc.
  • Ifrån MetaShare/SharePoint kan användarna enkelt skapa nya dokument baserat på dessa mallar.
  • Samma mallar kan även nås direkt ifrån Word, PowerPoint och Excel.