Paketerade lösningar i Microsoft Office 365, SharePoint och MetaShare

Ways kan erbjuda ett antal paketerade lösningar som gör att det är snabbt och enkelt att komma igång

Notepad 2575600 1920.jpg

Avtalshantering

Avtalshantering i MetaShare i Office 365 förenklar och effektiviserar hantering och uppföljning av avtal.
Läs mer

Pexels Photo 518244.jpg

Kvalitets- och ledningssystem

Funderar du på ett nytt ledningssystem. Vill du visualisera verksamhetens processer samtidigt som du skapar ordning på styrande dokument, instruktioner och andra viktiga dokument.
Läs mer

Pexels Photo 429248.jpg

Samarbetsrum för styrelsen

Skapa ett samarbetsrum för ert styrelsearbete som samlar allt underlag som behövs för styrelsearbete, t ex beslutsunderlag, protokoll, rapporter, agendor, etc.
Läs mer

Woman Desk Office Working.jpg
Woman Desk Office Working.jpg

Datarum

Skapa ett samarbetsrum att dela känslig information vid tex. företagstransaktioner, fusioner, börsintroduktioner, omstruktureringar och upphandlingar.
Läs mer

Pexels Photo 398532.jpg

Samarbetsrum för HR/Personal

Personalarbetsplatsen i MetaShare innehåller de funktioner som behövs för effektiv hantering av hantering av personalfrågor.
Läs mer

Pexels Photo.jpg

Fackförbund

MetaShare helt anpassat för Fackförbund. Detta förenklar för medarbetarna i det dagliga arbetet med dokument samtidigt som de inte behöver tänka på all märkning/taggning av metadata, arkivering etc – det tar systemet hand om.
Läs mer

Pexels Photo 210660.jpg

Samarbetsrum för Ekonomi

Samarbetsrum för ekonomiavdelningar. MetaShare innehåller de funktioner som behövs för effektiv hantering av hantering av ekonomifrågor.
Läs mer

Pexels Photo 288477.jpg

Samarbetsrum för Sälj

Detta är ett färdigkonfigurerat samarbetsrum för en säljavdelning för att  kunna arbeta enkelt och återfinna samtliga säljrelaterade dokument.
Läs mer