Avtalshantering i Microsoft Office 365 med MetaShare

Avtalshantering i Microsoft Office 365 med MetaShare förenklar och effektiviserar hantering och uppföljning av avtal. I MetaShare finns stöd för att registrera, hantera och följa upp avtal.

Du får en ökad kontroll över organisationens avtal och minskar risken för att inte säga upp eller förlänga avtal i tid. Avtalshanteringen är enkel, strukturerad och ger en fullständig bild över avtalssituationen.

Fördelen med avtalshantering i MetaShare är att den finns i Microsoft Office 365. Datalagringen och hanteringen sker i SharePoint som är en del av Office 365.

  • Enkelt att registrera avtal med tillhörande metadata
  • Ladda upp ett eller flera dokument och koppla till avtalet
  • Tydlighet kring vem som har avtalsansvar
  • Metadata för startdatum, uppsägningsdatum, när avtalet löper ut
  • Motpartsregister med koppling av motpart till avtalet
  • Enkelt att söka och hitta avtal
  • Enkla och tydliga vyer för bästa möjliga översikt
  • Automatiska notifikationer i MetaShare samt påminnelser via e-post

MetaShare innehåller de funktioner som behövs för en effektiv avtalshantering.