Dokument- och arkivhantering för fackförbund

Pexels Photo.jpg

Ways har tagit fram MetaShare helt anpassad för fack­förbund. Detta effektiviserar dokument­hanteringen för medarbetarna på ett enkelt sätt. För medarbetarna innebär det en förenkling i det dagliga arbetet med dokument, samtidigt som en medarbetare inte behöver tänka på all märkning/taggning av metadata, arkivering eller liknande – det tar systemet hand om.

MetaShare hjälper till att bevara och dela en organisations kunskap över tid, och det är lätt att arbeta med gemensamma dokument. Informationsstrukturen är resistent mot omorganisationer och minskar person­beroende. 

Dokumenten märks upp med tillräcklig metadata för att alla skall kunna hitta dokumenten från sitt perspektiv. Dokument­hantering i MetaShare hanterar även lång­tids­bevarande för arkivering till arkiv­institution.
Idag samarbetar Ways exempelvis med TAM-arkiv.

Många fack­förbund har idag redan en upprättad dokument­hanterings­plan. MetaShare kräver ingen utveckling, utan konfigureras helt enligt dokument­hanterings­planen.

MetaShare:

  • Förbättrar och förenklar dokumenthantering
  • Erbjuder ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt
  • Ökar produktivitet hos medarbetarna och organisationen
  • Förenklar migrering av dokument till Office 365/SharePoint
  • Ökar säkerheten genom informations­klassificering
  • Ökar till­gänglig­heten – åtkomst via mobiler, surfplattor, desktop