Samarbetsrum för HR/Personal

Pexels Photo 398532.jpg

MetaShare har ett färdig­konfigurerat samarbetsrum för en personal­avdelning. Samarbetsrummet är behörighets­styrt för de som hanterar personal­frågor i organisationen.

MetaShare innehåller stöd för att kunna klassificera dokument som är person­relaterade, detta som ett stöd i arbetet med data­skydds­förordningen GDPR.

Fördelen med MetaShare för personal­hantering är att det är snabbt och enkelt att komma igång med ett antal standard­funktioner. Sedan går det enkelt att modifiera och lägga till delar som gör att ni kan anpassa samarbetsrummet mera specifikt efter era behov.

Samarbetsrum för HR/Personal i MetaShare innehåller de funktioner som behövs för effektiv hantering av personal­frågor:

  • Dokumentlagring för att enkelt kunna hantera olika typer av dokument med förkonfigurerade metadata
  • Metadata för person, granskningsdatum, klassificering av personkänslig data
  • Arbetsflöde för nyanställd
  • Arbetsflöde när anställd slutar
  • Enkelt att söka och hitta dokument
  • Enkla och tydliga vyer för bästa möjliga översikt
  • Automatiska notifikationer i MetaShare samt påminnelser via e-post