Samarbetsrum för styrelsen

Pexels Photo 429248.jpg

I vår lösning kan du skapa ett samarbetsrum för ert styrelsearbete och MetaShare innehåller de funktioner som behövs för ett effektivt styrelsearbete. 

Samarbetsrummet har stöd för dokument- och informationsdelning. Detta är ett lättanvänt samarbetsrum som finns i Microsoft Office 365, med ett enkelt, intuitivt användargränssnitt som fungerar på alla enheter – oavsett om du jobbar på en dator, läsplatta eller mobil, vilket underlättar tillgängligheten till information när du verkligen behöver det.

Med lösningen får styrelsen ett gemensamt samarbetsrum för att samla allt underlag som behövs för styrelsearbetet, till exempel beslutsunderlag, protokoll, rapporter, agendor, etc. Dokumenten finns lagrade och systematiserade på en plats.

Innehåller de funktioner som behövs för ett effektivt styrelsearbete

  • Dokumentlagring
  • Kontaktlista
  • Kalender