Processmodellering

Att producera enkla processmodeller som ser bra ut på ytan är lätt. Att producera modeller med långsiktig bärkraft, hög kvalitet och förankring i verksamheten är svårare.

Ways erbjuder tjänster inom processmodellering.
Från att vi agerar coach och utför kvalitetskontroller på arbete ni utför själva, till att vi utför modelleringsworkshoppar, skapar processkartor och hjälper till att publicera dessa på ert intranät.