Risk Assessment Workshop

Vi levererar en workshop där vi analyserar och kartlägger de risker ni har med nuvarande dokumenthantering, exempelvis vid användning av en filserver.

Detta ger er ett bra underlag för beslut och vad ni bör göra för att minska er sårbarhet och förbättra er hantering av dokument i verksamheten.