SharePoint

Pexels Photo 509815.jpg

SharePoint

Ways fokuserar helt på att leverera lösningar för SharePoint, oavsett om det är lösningar som skall driftas på egna servrar eller om ni använder Microsoft Office 365/SharePoint Online.

Vi är inriktade på att skapa samarbetslösningar och därmed enklare och smartare arbetssätt för våra kunder. Vi är fokuserade på dokumenthantering, informationshantering samt lösningar för samarbete.

Vi kan SharePoint och SharePoint Online, vi vet vilka möjligheter och begräsningar som SharePoint medför, d.v.s. vi kan ge er råd i det mest optimala sättet att använda SharePoint för er verksamhet och dess behov. Tyvärr utnyttjas inte SharePoints kapacitet och potential i många fall. Med SharePoint som plattform kan du åstadkomma i princip vad du vill som rör hela organisationens informationsbehov – allt från företagets intranät till projektplatser, dokumenthantering mm.

SharePoint är en verktygslåda som går att anpassa utifrån företagets behov. Många av de vanligaste funktionerna finns som standard i SharePoint och behöver bara anpassas för verksamheten. Andra, mer avancerade funktioner kan behöva utvecklas och skräddarsys specifikt efter organisationens behov.

Detta gör vi genom att kombinera vårt verksamhetskunnande och den tekniska kunskapen i SharePoint.

Våra specialister finner du inom följande områden:

  • Verksamhets- och kravanalytiker
  • Lösningsarkitekter
  • Användargränssnitt (GUI)
  • Informationsarkitekter
  • Integratörer
  • Utvecklare
  • Projektledare
  • Testare