Support och förvaltning

Woman Desk Office Working.jpg

Support och förvaltning i SharePoint, Microsoft Office 365 och MetaShare

Införande av nya lösningar så som till exempel dokumenthantering, samarbetslösningar eller Office 365 innebär förändrade arbetssätt internt i organisationen. Att ändra beteenden och skapa en varaktig förändring är viktigt för att ett införande skall bli lyckat. Vårt mål är att hjälpa våra kunder över tid, säkerställa att införandet av lösningen blir lyckat och att lösningen används på bästa sätt.

Ways har ett förvaltningsteam med lång erfarenhet inom SharePoint, kan problemlösning och hjälper till att lösa era problem. Ways har en etablerad support- och förvaltningsmodell. Arbetsmetoden innebär ökad kontroll både för supportärenden men även avseende förändring/nyutveckling. Den består övergripande av två delar:

  • Förebyggande underhåll och hjälp vid problem
  • Vidareutveckling när förutsättningar förändras

Förebyggande underhåll och hjälp vid problem

Ways har ett proaktivt förhållningsätt till support och förvaltning. Förutom att vi erbjuder direkt support fokuserar vi på att förebygga eventuella problem på lång sikt.

Vidareutveckling när förutsättningar förändras

Din lösning kommer med stor sannolikhet att förändras över tid. Det kan vara nya krav och behov från verksamheten eller att Microsoft uppdaterar sin applikation vilket påverkar din lösning på ett eller annat sätt.

Vi finns för att du skall känna dig trygg. Ways är anslutna till IT & Telekomföretagen och vi använder deras standardavtal och vi arbetar enligt standarder i branschen så som PM3 och ITIL.

I våra support- och förvaltningsavtal ingår följande delar:

  • Kontaktcenter till vår support för supportärenden
  • SLA, rutiner, eskaleringsnivåer, inställelsetid
  • Proaktiv förvaltning för planering och förbyggande åtgärder
  • En utsedd förvaltningsledare från Ways
  • Utvecklings- och testmiljö för snabbare hantering av supportärenden
  • Process och rutin för kostnadskontroll
  • Supportplats, samarbetsarbetsplats där Ways supportteam kan samarbeta med kunden