Konsulttjänster

Skräddarsydda SharePoint-lösningar

SharePoint erbjuder en rad kraftfulla standardfunktioner men ibland kräver organisationers unika behov skräddarsydda lösningar. Vårt team har omfattande erfarenhet av utveckling inom Microsoft 365, SharePoint, Teams med mera.

Vi är specialiserade på att hjälpa organisationer att optimera och anpassa sina SharePoint-lösningar utifrån specifika krav.

Kontakta oss för diskussion kring hur vi kan anpassa SharePoint för att bäst uppfylla era behov och mål.


Dokumenthantering i SharePoint

MetaShare gör det möjligt att hantera dokument på en helt ny nivå i Microsoft 365 och är mycket lämpligt för olika typer av dokument som är viktiga för din organisation där du har krav på att dokument är korrekta, uppdaterade och hanteras på ett säkert och effektivt sätt eller om dokument ska lagras av historiska skäl. MetaShare är en del av Microsoft 365 och fungerar bland annat utmärkt i Microsoft Teams.

För de dokument som inte kräver samma nivå av hantering erbjuder vi våra expertkunskaper för att konfigurera standard SharePoint eller Microsoft Teams enligt bästa praxis.

Med vår erfarenhet inom dokumenthantering i SharePoint kan vi hjälpa er att skapa en långsiktigt hållbar lösning.

Kontakta oss för hjälp med optimering av dokumenthantering.


SharePoint intranät

SharePoint gör det möjligt att skapa och dela ett mobilt, intelligent och anpassat intranät för din organisation som möjliggör:

 • Effektivt samarbete med kollegor, kunder och partners på dynamiska gruppwebbplatser. Du kan dela filer, data, nyheter och resurser, samt använda appar och flikar för att förbättra funktionalitet och produktivitet.
 • Informationsspridning och engagemang med snygga och interaktiva kommunikationswebbplatser. Du kan förmedla ditt budskap, dela gemensamma resurser och program, och hålla alla uppdaterade med anpassade och riktade nyheter.
 • Hitta och organisera information med kraftfulla sökfunktioner och smarta sätt att hitta kunskap och insikter. Du kan använda metadata, filter, synkronisering och integration med andra Microsoft-produkter och tjänster för att göra ditt innehåll lättillgängligt och användbart.
 • Omforma och automatisera dina affärsprocesser med arbetsflöden, formulär och egna appar. Du kan använda Microsoft Power Automate och Microsoft Power Apps för att skapa funktionsrika digitala lösningar för alla slags enheter.

Är du i behov av ett SharePoint baserat intranät? Kontakta oss

Läs mer:

Ways får i uppdrag att ta Rejlers intranät till nästa nivå

Ways får uppdraget att utforma Röda Korsets Högskolas digitala mötesplats


Skräddarsydda Teams-lösningar

Microsoft Teams sparar tid och ökar inkludering och delaktighet. Ways har omfattande erfarenhet av rådgivning och implementering av Microsoft Teams utifrån en verksamhetsanpassad behovsanalys.

Är du en av dem som har implementerat Teams, eller funderar på att göra det? Ways har hjälpt många organisationer med ett effektivit införande och anvädning av Microsoft Teams.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss


Automatiserade arbetsprocesser

Ways erbjuder konsulttjänster inom Power Automate och Logic Apps, molnbaserade tjänster i Microsoft 365 som skapar trigger-aktiverade arbetsflöden för automatisering av tidskrävande uppgifter och processer.

Kontakta oss


Migrering av dokument

Att migrera dokument till SharePoint förbättrar arbetet och ökar innehållskvaliteten, men kräver noggrann planering, förberedelse och uppföljning.

En smidig dokumentmigrering till SharePoint kräver användning av ett migreringsverktyg. En väsentlig aspekt är att säkerställa att samtliga dokumentegenskaper som skapare, ändringsdatum och skapelsedatum bevaras.

Exempel på olika migreringar:

 • Från filserver till SharePoint i Microsoft 365
 • Från SharePoint On-prem till SharePoint i Microsoft 365
 • Från och till Microsoft 365-organisation, t.ex. efter ett företagsförvärv
 • Från andra dokumenthanteringssystem (exempelvis M-Files) till SharePoint i Microsoft 365

Vid ett migreringsuppdrag taggas de migrerade dokumenten automatiskt med metadata. Denna logik kan hämtas från dokumentens ursprungliga struktur på filservern, dokumentens filnamn eller kombinationer av dessa. Logiken kan även finnas i exempelvis ett Exceldokument eller i JSON-filer, där information om hur dokumenten skall taggas finns.

Vid migrering från filserver till SharePoint i Microsoft 365 så fungerar verktyget som ingår i Microsoft 365 licensen, SharePoint Migration Manager. Andra verktyg som ShareGate ger större flexibelt och är ofta att rekommendera vid mer avancerade migreringar.

Vår expertis och migreringsverktyg kan hjälpa dig att göra detta smidigt. Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan stödja din dokumentmigrering till SharePoint.


Integrationslösningar

Vi är specialister på att skapa integrationslösningar till SharePoint. Dessa integrationer är av central betydelse för att förbättra datakvaliteten, förenkla åtkomsten till dokument över olika plattformar och automatisera viktiga affärsprocesser.

Vi kan implementera integrationer direkt till andra applikationer eller använda ett mellanlager i form av en integrationsmotor för att ansluta till olika system.

Några exempel på integrationer vi kan hjälpa dig med:

 • Metadataintegration: Vi kan säkerställa hög datakvalitet genom att integrera metadatafält i SharePoint med andra system, exempelvis CRM-system. På så sätt kan du automatiskt synkronisera kunddata och säkerställa korrekt metadatahantering.
 • CRM-system eller affärssystem: Vi kan integrera ditt dokumenthanteringssystem med ditt CRM-system och andra affärssystem för att centralisera dokumenthanteringen i Microsoft 365/SharePoint. Läs även om MetaShare CRM Connector.
 • Intranätintegration: Vi kan integrera din dokumenthantering med ditt intranät, särskilt om SharePoint används som intranät. Detta gör det enkelt att publicera och säkerställa tillgänglighet av viktiga dokument och policys för organisationen.
 • Automatisering av processer: Vi kan hjälpa dig att automatisera skapandet av nya SharePoint- eller Teams-webbplatser baserat på formulär och mallar. Detta underlättar användarnas arbete och förbättrar processkvaliteten.

Vår expertis och integrationslösningar kan förenkla dina arbetsprocesser och optimera din dokumenthantering.

Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig att integrera och automatisera din verksamhet.


Dokumentmallar

Många företag har utmaningar med korrekt användning av företagets förinställda dokumentmallar. Ways hjälper till att skapa smarta funktionella Office-mallar och rådger bland annat kring:

 • Enhetliga dokumentmallar
 • Lagring i mallbibliotek i SharePoint
 • Kontinuerlig uppdatering och underhåll
 • Adderar metadatafält med information om dokumentets innehåll

Kontakta oss