Konsulttjänster

SharePoint

Många av de vanligaste funktionerna finns som standard i SharePoint, men andra mer avancerade funktioner kan behöva utvecklas och skräddarsys efter organisationens behov.

Ways har lång erfarenhet av samarbetslösningar, dokument- och informationshantering i SharePoint (för egen server och SharePoint Online) och erbjuder konsultlösningar som verksamhets- och kravanalytiker, lösnings- och informationsarkitekter, integratörer, utvecklare, projektledare och testare.

Kontakta oss

Dokumenthantering i SharePoint

Ways kan bistå i arbetet som krävs för att skapa en homogen dokumenthantering i SharePoint, dvs i utformandet av informationsstrukturer, informationsklassning och sökning.

Kontakta oss

Intranät i SharePoint

Ways erbjuder utveckling av olika former av intranät och digitala arbetsplatser. Våra konsulter bistår i den initiala behovsanalysen, i skapandet av modellen såväl som vid utvecklingen och implementeringen av lösningen i SharePoint.

Kontakta oss


Microsoft Teams

Microsoft Teams sparar tid och ökar inkludering och delaktighet. Ways har omfattande erfarenhet av rådgivning och implementering av Microsoft Teams utifrån en verksamhetsanpassad behovsanalys.

Är du en av dem som har implementerat Teams, eller funderar på att göra det? Ways har hjälpt många organisationer med ett effektivit införande och anvädning av Microsoft Teams.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss


Dokument­mallar

Många företag har utmaningar med korrekt användning av företagets förinställda dokumentmallar. Ways hjälper till att skapa smarta funktionella Office-mallar och rådger bland annat kring:

  • Enhetliga dokumentmallar
  • Lagring i mallbibliotek i SharePoint
  • Kontinuerlig uppdatering och underhåll
  • Adderar metadatafält med information om dokumentets innehåll

Kontakta oss


Automatiserade arbetsprocesser

Ways erbjuder konsulttjänster inom Power Automate och Logic Apps, molnbaserade tjänster i Microsoft 365 som skapar trigger-aktiverade arbetsflöden för automatisering av tidskrävande uppgifter och processer.

Kontakta oss