Registrera ett supportärende

Grad av fel*

Kritiskt = Allvarligt fel som hindrar produktion i systemet.Allvarligt = Fel som ej hindrar produktion i systemet, men som hämmar effektiviteten och användning av systemet.Betydande = Fel av mindre allvarlig karaktär, och som ej hämmar effektiv användning i väsentlig grad.Korrigering = Fel med ringa eller ingen påverkan, exempelvis fel i ledtexter, dokumentation eller hjälptexter.

Rubrik*

Ange en kort beskrivning på ditt ärende

Beskrivning*

Förklara ärendet

Antal användare som berörs*

Vilken effekt har detta ärende på er organisation
Alla användareNågra användareEn användare

Din e-postadress*

E-postadressen till den som rapporterar ärendet

Ert ärennummer

Eventuell referens till ert eget ärendehanteringssytem

URL till aktuell sida

Adressen till sidan där felet uppstår

Bifoga bild

Max storlek 10 MB. Tillåtna filtyper: jpg, jpeg, png, gif, ppt, pptx, doc, docx, pdf.

Gör så här för att återskapa felet*

Förklara vad som görs för att felet ska uppstå