Registrera ett supportärende

  Grad av fel*

  Kritiskt = Allvarligt fel som hindrar produktion i systemet.Allvarligt = Fel som ej hindrar produktion i systemet, men som hämmar effektiviteten och användning av systemet.Betydande = Fel av mindre allvarlig karaktär, och som ej hämmar effektiv användning i väsentlig grad.Korrigering = Fel med ringa eller ingen påverkan, exempelvis fel i ledtexter, dokumentation eller hjälptexter.

  Rubrik*

  Ange en kort beskrivning på ditt ärende

  Beskrivning*

  Förklara ärendet

  Antal användare som berörs*

  Vilken effekt har detta ärende på er organisation
  Alla användareNågra användareEn användare

  Din e-postadress*

  E-postadressen till den som rapporterar ärendet

  Ert ärendenummer

  Eventuell referens till ert eget ärendehanteringssytem

  URL till aktuell sida

  Adressen till sidan där felet uppstår

  Bifoga bild

  Max storlek 10 MB. Tillåtna filtyper: jpg, jpeg, png, gif, ppt, pptx, doc, docx, pdf.

  Gör så här för att återskapa felet*

  Förklara vad som görs för att felet ska uppstå