Kort om Ways

Ways fokuserar på dokumenthantering. Vi brinner för smartare arbetssätt.

Ways lösningar tar bort informationssilos och ger snabb och enkel tillgång till relevant innehåll. MetaShare® leder till snabbare avkastning med ett unikt intuitivt förhållningssätt till dokumenthantering.

Med flexibilitet skapar MetaShare en enkel lösning för användaren genom att tillgängliggöra, filtrera och rikta informationen till rätt användare vid rätt tillfälle. Din verksamhet får en effektiv kunskapsöverföring och ett optimalt informationsgenomslag. Detta i sin tur genererar affärsnytta för din verksamhet.

Ways är ett företag som vuxit ur en enkel vision: ”Förenkla dokumenthantering och skapa smartare arbetssätt”