Kundreferens Anticimex

Ways levererar globalt intranät till Anticimex

Anticimex

Anticimex har valt Ways som leverantör av sitt nya globala intranät. Med den nya lösningen kommer Anticimex att öka kvaliteten, sprida kunskap, öka transparens och samarbete i 14 länder.

Det är viktigt för oss att få en heltäckande kommunikationslösning som hjälper medarbetarna att utföra sitt dagliga arbete. Anticimex är idag en global koncern som agerar på en global marknad. Med lösningen knyter vi ihop alla medarbetare och bidrar till att sprida kunskaper samtidigt som vi kan hålla ihop företagskulturen och våra riktlinjer säger Mats Rehnqvist, CIO på Anticimex.

Efter att noggrant ha undersökt marknaden och träffat olika leverantörer föll valet på Ways. Vi ser fram emot ett gott samarbete där vi tillsammans skapar framtidens sätt att arbeta och Anticimex Digitala arbetsplats, fortsätter Mats Rehnqvist.

Att Anticimex väljer Ways ser jag som ett bevis på vår förmåga att förstå vår kunds affär samtidigt som vi levererar en effektiv och heltäckande lösning de kan växa vidare i med hög kvalitet. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med en modern och en mycket kvalitetsmedveten kund, säger Per Rolder, VD på Ways.

Lösningen bygger på Microsoft SharePoint. Projektet startade med kravinsamling och förstudie för ca ett år sedan och lanserades globalt i december 2014.

Kontakter

Per Rolder, VD på Ways Mobil: 070-925 33 30, [email protected]

Mats Rehnqvist , IT-chef Anticimex, [email protected]

Om Anticimex

Sedan 1934 har Anticimex gått från att vara ett svenskt familjeföretag till ett internationellt företag med omkring 3 500 anställda. Vi finns i 14 länder.

När vi startade vår verksamhet var vi ensamma om att ge kunden en garanti om skadedjursfri miljö, istället för att ta betalt för varje enskild sanering. Detta är en affärsidé som vi tillämpar än i dag. Den affärsidén ledde till att vi tidigt använde oss av förebyggande åtgärder. Vårt motto – ”Att förebygga och skydda”– är en ny formulering av ett gammalt arbetssätt. Ett arbetssätt som går ut på att ta ansvar för människors hälsa och livskvalitet.

I dag har verksamheten utvecklats och är inriktad på att skapa sunda och hälsosamma miljöer åt både företag och privatpersoner. Det betyder att Anticimex säkrar industriers matproduktion, skyddar restauranger mot bakterier, hjälper alla företag att få ett bättre brandskydd och arbetsmiljö, förebygger fuktskador i alla slags bostäder och hjälper fastighetsägare att spara energi. www.anticimex.se