Kundreferens UC

Ways levererar intranät på Office 365 till UC

Uc

UC har valt Ways som leverantör av sitt nya intranät. Med den nya lösningen kan samarbetet mellan UC:s medarbetare underlättas.

Vi hade ett behov att förbättra och förnya sättet vi samarbetade på mellan enheter och medarbetare. Vi bestämde oss tidigt för att ha det nya på SharePoint, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

Efter att noggrant ha undersökt marknaden och träffat olika leverantörer föll valet på Ways. Vi ser fram emot ett gott samarbete där vi tillsammans skapar framtidens sätt att arbeta.

Kan ni peka på någon direkt effekt som ni har märkt med den nya lösningen?

Vi har en Microblogg vi kallar Säljboosten, som är en social komponent i Intranätet. Den har verkligen varit ett välkommet inslag och har slagit väldigt bra. En direkt effekt som vi har kunnat mäta är att mängden onödiga e-postmeddelanden drastiskt har minskat, fortsätter Roland.

Att UC väljer Ways ser jag som ett bevis på vår förmåga att förstå vår kunds affär samtidigt som de skapar stora värden till en rimlig kostnad. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med en modern kund, säger Per Rolder, VD på Ways.

Fokuc2small.jpg

Lösningen bygger på Microsoft SharePoint i Office 365. Projektet startade med kravinsamling och förstudie för ca ett år sedan och lanserades under 2014. I och med detta är UC en av de första kunderna som gick live på en anpassad lösning i Office 365.

Kontakter

Per Rolder, VD Ways, Mobil: 070-925 33 30, [email protected]
Roland Sigbladh, Marknadschef UC, [email protected]

Om UC

UC AB är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi stöd till sälj- och marknadsfunktioner som vill utveckla lönsamma kundrelationer. www.uc.se