Ways kvalitet

Ways kvalitetspolicy

Ways kvalitetspolicy bygger på att samtliga medarbetare skall vara delaktiga i kvalitetsarbetet och att alla utför sina uppdrag baserat på de anvisningar som finns i företagets kvalitetsfolder. Våra kvalitetsmål syftar till att överensstämmelse skall föreligga mellan tjänsten vi levererar, de metoder vi använder och beställarens krav och förväntningar. Ways skall alltid uppfylla och överträffa kundens förväntningar vid varje uppdrag genom att vara tydliga gentemot våra kunder med vad vi kan leverera.

  • Vi är tydliga i vår beskrivning av hur vi är, vad vi kan och vad vi vill i vår marknadsföring
  • Vi strävar efter att alltid skapa mervärde för våra kunder
  • Vi strävar efter att vara tillgängliga och lätta att nå för våra kunder

Kvalitetsarbete

Ways uppförandekod är en del av Ways vardag och berör samtliga medarbetare. Det är centralt i vår leverans till våra kunder. Ways dokumenterar och säkerställer att samtliga processer fungerar väl.

Kvalitet är allas ansvar

Engagemang i kvalitetsfrågor är en avgörande parameter för att nå en hållbar kundnöjdhet. Det är dock ett gemensamt ansvar för samtliga anställda att sträva efter kundnöjdhet, genom att alla deltar i utvecklingen av Ways olika processer.

Kundnöjdhet

Vår målsättning är att alltid leverera i tid, till överenskommet pris och med hög kvalitet.

Projekten är kärnan för Ways

Ways leveransprocess bottnar i en leverans- och projektprocess, som kontinuerligt förfinas och utvecklas av våra kunder och medarbetare.

Certifierade konsulter

Som ett led i att hålla hög kompetens uppmuntrar Ways sina konsulter att certifiera sig inom sitt kompetensområde. För att hålla hög kvalitet är samtliga av våra utvecklare certifierade i Microsoft SharePoint. Inom området projektledning har vi projektledare certifierade enligt IPMA, med fokus på ledarskap och beteende.

Försäkringspolicy

I tillägg till fullgod grundläggande företagsförsäkring tecknad hos Länsförsäkringar som omfattar den egna verksamheten inom områdena egendom, ansvar, rättsskydd, tjänsteresor etc. har Ways en utvidgad ansvarsförsäkring som avser produkt- och tjänsteförsäljning till bolagets kunder.