Ways erbjuder lösningar för Microsoft Office 365 och SharePoint

Vi lägger stor vikt vid balansen mellan att förstå verksamheten och vad vi skall åstadkomma, likväl som tekniken för att lösa det.

Vi är helt fokuserade på Microsoft Office 365 och SharePoint. Våra uppdrag utgår alltid från den verksamhetsnytta som ska lösas och att vi hittar en tekniklösning som ligger i linje med ambitionsnivån. Vår ambition är att använda så mycket standardlösningar som möjligt och undvika eller minimera unik utveckling.

Vi tar ett helhetsansvar i våra uppdrag – allt från inledande analyser och genomförande, samt därefter med support och förvaltning.