Metod vid införandet av MetaShare


Bilderna ovan beskriver metoden steg för steg att införa MetaShare.

Ways har sedan många år utarbetat metod för att på bästa och enklast sätt införa MetaShare. Praktiskt så är det en kombination av workshops och arbetsgruppsmöten, kombinerat med fortlöpande dokumentation som stäms av under vägen.