ELU väljer avtalshantering i MetaShare

ELU, Sveriges ledande konstruktörer inom bygg, anläggning, geoteknik och vattenbyggnad väljer dokumenthanteringslösningen MetaShare för en effektiv, smidig och enhetlig hantering av bolagets ram- och leverantörsavtal.

MetaShare förenklar och säkerställer att alla medarbetare hanterar bolagets avtalsprocess från avtalssignering till hantering av avtalets riktighet på samma sätt.

I tillägg skickar MetaShare notiser vid behov av förnyelseåtgärder, vilket innebär att ELUs avtalsansvariga får en automatisk påminnelse när det är dags att omförhandla ett avtal.