MetaShare underlättar Hantverkshjälpen Onlines dokument­hantering

Hantverkshjälpen Online är en digital matchningstjänst med ett torg av erbjudanden som kopplar ihop uppdragsgivare med hantverkare inom en rad populära områden. Denna omfattande digitala satsning kräver ett bra dokumenthanteringssystem och nu inför bolaget MetaShare för hantering av företagets dokument. Målet är att skapa ett friktionsfritt arbetssätt med automatiserade processer och nitisk ordning bland avtal och andra viktiga dokument. 

Det går som tåget för Hantverkshjälpen Online där plattformen utvecklas i tre steg i samverkan med IT-bolag och UX designers. Antalet hantverkare som ansluter till tjänsten växer, liksom antalet konsumenter som använder verktyget för att söka efter hantverkshjälp inom områden som bygg- och renovering, städning och flytt- och transport.

Hantverkshjälpen Online har valt MetaShare i en flora av konkurrerande tjänster. MetaShare, som är en renodlad dokumenthanteringslösning, installeras på toppen av SharePoint med enda uppgift är att skapa ordning, spara tid och minska risker. MetaShare tar några minuter att aktivera och några timmar att konfigurera. Lösningen underlättar dokumenthanteringen avsevärt och frigör tid för kundrelationer och nya affärer.