Ways får i uppdrag att ta Rejlers intranät till nästa nivå

En digital mötesplats är nyckeln till en välfungerande internkommunikation och ett sätt att höja kunskaps- och engagemangsnivån hos medarbetarna. Nu gör Rejlers, en av Nordens ledande teknikkonsulter, ett omtag kring intranätet och uppdraget att ta den digitala mötesplatsen till ny nivå går till Ways.

Ways har lång erfarenhet av lättanvända intranätlösningar som ger medarbetarna tillgång till relevant och intressant information om vad som är på gång i verksamheten, styrdokument, kontaktuppgifter till kollegor med mera.

Nu får Ways förtroendet att förbättra teknikkonsultbolaget Rejlers digitala mötesplats på global nivå.

– Vi har nyss avslutat en analys av hur medarbetarna använder och uppfattar det befintliga intranätet och ser fram emot att ge förslag på hur Rejlers kan höja engagemangsnivå för sin digitala mötesplats ytterligare, säger Per Rolder, vd Ways.