Support och förvaltning av MetaShare

Vid behov av stöd i form av support och förvaltning kan vi, efter det att MetaShare införts, erbjuda ett förvaltningsupplägg.

Ways arbetar med en proaktiv förvaltningsmodell. Proaktiviteten utgörs av att förekomma och minimera eventuella framtida driftstörningar.

För att ni skall få en långsiktigt hållbar lösning skulle vi vilja rekommendera att ni, förutom att utse en förvaltningsledare, även utser en (eller flera) personer till nyckelroller som:

  • Metadata och sökmotorsansvarig
  • Ansvarig för samarbete (collaboration)
  • Ansvarig för dokumenthantering