Ways Sweden AB – Policyer och riktlinjer

På denna sida finns en sammanställning av Ways Sweden ABs olika policys och riktlinjer samt länk till respektive dokument.

Sociala och etiska riktlinjer

Ways följer nationella och internationella överenskommelser och konventioner kring sociala och etiska krav.
Här kan ni läsa mera om dessa riktlinjer:

Kvalitetsarbete

Ways bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Ways är inte certifierade enligt ISO 9001 men har motsvarande ledningssystem vilket beskrivs i detta dokument om Ways kvalitetsarbete.

Arbetssätt och dokumenthantering

Ways har en policy för dokumenthantering som beskriver hanteringen av kundspecifika dokument som Ways upprättar eller lagrar i uppdraget/relationen med kund, vilket beskrivs i detta dokument om Ways arbetssätt och dokumenthantering.

Miljöpolicy

Ways verkar med en minimal miljöpåverkan i vilket beskrivs i Ways miljöpolicy.

Informationssäkerhet

Ways är inte ISO 27001 certifierade men har motsvarande eget system för informationssäkert avseende främst hantering av kundinformation och personuppgifter, vilket beskrivs i detta dokument som beskriver hur Ways hanterar personuppgifter och känslig information.

Alkohol och drogpolicy

Ways sätter medarbetarens hälsa i fokus. Ways alkohol och drogpolicy beskriver hur Ways ser på hälsa, alkohol och droger.