Automatisering och kognitiv intelligens – morgondagens dokumenthantering

Välkommen till detta webbinarium där vi går igenom hur du går från att lagra dokument i mappar till att nyttja automatisering och kognitiv intelligens för ett förenklat samarbete och ökad produktivitet.

Agenda

  • Dokumenthanteringen går från analog till att bli automatiserad
  • Taggning och struktur skapar grunden för intelligenta dokumenthanteringssystem
  • Dokumenthanteringens bas och stegen mot automatisering och kognitiv intelligens
  • Demo av MetaShare – dokumenthanteringslösning i Microsoft 365
  • Införande av automatisering och kognitiv intelligens

Detta webbinarie hålls på svenska men finns också på engelska, Automation and cognitive intelligence – tomorrow’s document management.

När: 19 oktober 2023 kl. 8:30 till 9:30
Var: Webbinarium via Microsoft Teams (inbjudan med länk kommer att skickas till dig)

Anmäl dig