Vi hjälper dig maximera nyttan av Microsoft 365

Vår expertis ligger i att extrahera varje uns av nytta av Microsofts omfattande ekosystem och applikationer. I våra händer blir Microsoft 365 inte enbart ett verktyg, det förvandlas till en dynamisk kraft som driver produktivitet och tillväxt.

Vi hjälper våra kunder att skräddarsy SharePoint- och Teams enligt specifika krav, och att säkra information, säkerställa effektiv hantering av processflöden och maximera användningen av AI-tjänster.

MetaShare är expert på att:

Automatisera processer

Förhindra dubbletter

Sortera bort irrelevant material

Hitta dokument oavsett namn, plats eller ursprung

Förhindra spridning av känslig information

Göra upplevelsen snygg, snabb och smidig