Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy innefattar hela Ways verksamhet och involverar samtliga medarbetare. Ways skall alltid uppfylla och överträffa kundens förväntningar vid varje uppdrag genom att vara tydliga gentemot våra kunder med uppdragets innehåll och överenskommen leverans..

  • Vi är tydliga i vår beskrivning av vilka vi är, vad vi kan och vad vi vill
  • Vi strävar alltid efter att skapa mervärde för våra kunder
  • Vi strävar alltid efter att vara tillgängliga och lätta att nå

Kvalitetsarbete

Vår uppförandekod är en del av vår vardag och berör samtliga medarbetare. Vårt kvalitetsarbete är centralt i vår leverans till kund. Vår målsättning är att alltid leverera i tid, till överenskommet pris och med hög kvalitet.

Kvalitet är allas ansvar

Engagemang i kvalitetsfrågor är en avgörande faktor för kundnöjdhet. Det åligger samtliga medarbetare att ständigt sträva efter kundnöjdhet och att delta i utvecklingen av Ways processer.

Projekten är kärnan för Ways

Ways affär bottnar i en säker leveransprocess som ständigt utvecklas och förfinas tillsammans med våra kunder och medarbetare.

Certifierade konsulter

Som ett led i kompetensarbetet uppmuntras Ways medarbetare kontinuerligt till vidareutbildning och certifiering. Alla våra utvecklare är certifierade i Microsoft SharePoint. Våra projektledare är certifierade enligt IPMA, med fokus på ledarskap och beteende.

Försäkringspolicy

Ways verksamhet omfattas av en grundläggande företagsförsäkring inom områdena egendom, ansvar, rättsskydd, tjänsteresor etc. I tillägg har Ways en utvidgad ansvarsförsäkring som avser produkt- och tjänsteförsäljning för bolagets kunder.