Exempel på en policy för dokument­hantering

Behöver din organisation en policy för dokumenthantering?

Denna artikel är ett exempel på hur en policy för dokumenthantering i Office 365 kan skrivas.

Syftet med denna policy är att tydligt tillhandahålla riktlinjer för vilka verktyg och lagringsplatser som ska användas när du skapar, redigerar, delar, publicerar eller arkiverar dokument.

Använd detta dokument för att fastställa principer för hur du arbetar med dokument i din organisation.

Ta del av innehållet i artikeln genom att fylla i formuläret.